Apitherapy e-learning platform About

English (EN‎)  / Polski (PL) / Slovenčina ‎(SK)

Apitherapy bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri dahil olmak üzere, bal arısı ürünlerini kullanan alternatif bir tıp dalıdır. Apiterapi savunanlar kanıta dayalı tıp tarafından desteklenmeyen sağlık yararları için hak iddia ederler. Apiterapi, çevresindeki en eski terapi uygulamalarından biri olabilir; Kökenleri antik Yunanistan, Mısır, Çin'e dayanıyor ve bilimsel araştırmalar, arı ürünlerinin, otoimmün hastalıkları, kanseri, Alzheimer, HPV, Lyme Hastalığı, multipl skleroz ve artrit ve arı midelerinin bakterilerin antibiyotiklere alternatif olarak rol oynayabileceğini gösteriyor.

 Ancak bugün, Avrupa Birliği üniversitelerinin hiçbiri yüksek lisans ve doktora derecelerinde apiterapi müfredatına sahip değil. Tıp Fakülteleri, Veterinerlik, Biyoloji, Eczacılık ve Tarım (Entomoloji) dahil. Be(e) terapi projesi, yüksek öğretimde modernizasyon, müfredat tasarımı, açık eğitim kaynakları, teknolojide gelişmiş öğrenme ve sanal ve harmanlanmış hareketlilik için kaçınılmaz şartlar olan Eylül 2013’te Avrupa Komisyonu tarafından uyarlanan iletişimde vurgulanan kilit yeniliklere hitap etmektedir.
Bu projenin amacı;
• Yenilikçi bir rehber ve rekabetçi bir müfredat geliştirmek
• Üniversite öğretmenleri ve yüksek lisans öğrencileri için e-öğrenme kursu
Proje hedefleri paydaşlara sağlar;

·         Yüksek öğrenim için hazırlanan müfredat mevcut yerel kaynaklarla uyumlu hale gelecek,

·         Türkiye, Polonya, Slovakya ve Litvanya’da ilgili yüksek öğrenim kurumlarında öğrenci ve akademisyenler için çağdaş apiterapi uygulamalarında yardımcı olacak,

·         İlgili üniversite öğrencilerine kendi apiterapi veri tabanlarını ve kütüphanelerini oluşturmada yardımcı olacak,

·         Apiterapi uygulayan klinik ve kurumlarda uygulamalar için uygun bir zemin hazırlamak,

·         Yüksek Lisans süresince uygulamalı eğitimde katkılar sağlamak,

·         AB üniversiteleri ile ortak Yüksek Lisans programları planlamak,

·         Eğitimlerle akademisyenler ve üniversite öğrencileri için arı ve doğaya ilişkin çevre bilincini teşvik etmek,

·         Projeden elde edilen bulguları, proje çıktılarını Avrupa’daki paydaşlarına ve kamuoyuna yayma amaçları gerçekleştirilmiş olacaktır.


 Videos Abaout Apiedu

BEETHERAPY e-öğrenme kursu 10 modülden oluşmaktadır: 
 • 0 Modül . Apiterapiye Giriş
 • 1 Modül . Propolis
 • 2 Modül . Arı zehiri
 • 3 Modül . Arı sütü
 • 4 Modül . Bal
 • 5 Modül . Polen ve arı ekmeği
 • 6 Modül . Arı yavru
 • 8 Modül . Arı balmumu
 • 9 Modül . Avrupa'daki Arı Terapisi Mevzuatı
 • 10 Modül . Arı ürünlerinin kullanımına ilişkin vaka çalışmaları - her ortak ülke için 2 örnek.


Course categories