ApiEDU News / Forum

Arı Ürünleri İle Tedaviye İlişkin AB Projesinin Final Toplantısı Yapıldı

 
Picture of Cahit KURT
Arı Ürünleri İle Tedaviye İlişkin AB Projesinin Final Toplantısı Yapıldı
by Cahit KURT - Sunday, 15 September 2019, 10:22 PM
 

Çanakkale Onsekiz Mart Ünviersitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik’in yürütücülüğünü yaptığı AB projelerinden “Therapeutic effects of apitherapy in higher education - Be(e) Therapy” projesi final toplantısı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Didim’de gerçekleştirildi. Üniversitemiz adına Prof. Dr. Kemal Çelik, Prof. Dr. Harun Baytekin ve Doç. Dr. Halis Kalmış’ın katıldığı uluslararası toplantıda; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz “Apiterapi Uygulamalarının önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirerek, ADÜ’nün böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Üniversitemizi temsilen gerçekleştirdiği sunumda Prof. Dr. Çelik, arı ürünlerinin koruyucu sağlık ve tedavi alanlarındaki uygulamalarına dikkat çekerken, Prof. Dr. Baytekin ise arı ürünlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinde yenilikçi yaklaşımlar konulu bir sunum yaptı. 

Toplantıda Slovakya Nitra Tarım Üniversitesinden Doç. Dr. Zuzana Palkova “AB ülkelerinde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (CAM) uygulamaları ve yasal düzenlemeleri” Polonya Wrocław University of Environmental and Life Sciences’dan Doç. Dr. Barbara Krol Arı Zehirinin Tıptaki Uygulamalarını, Litvanya Agriculture Academy of Vytautas Magnus University’den Doç. Dr. Anzelika Duarte AB ‘de Alternatif Tıp (CAM) uygulamaları ve buna ilişkin yasal düzenlemeler konularında birer sunum gerçekleştirdiler. 

apiedu